Stojící bojlery
 1. Bojlery se vyrábějí s jednoduchou či dvojtou topnou spirálou
 2. Jednoduchá topná spirála: plynové kotle, tepelné čerpadla, kotel na tuhé paliva
 3. Dvojtá topná spirála pro kotel na tuhé paliva + solární panely
 4. Nádoby jsou vyráběny s myšlenkou ekologie s možností připojení na více zdrojů
 5. Jeden zdroj tepla = bojlery s jedným výměníkem
 6. Dva zdroje tepla =...
 1. Bojlery se vyrábějí s jednoduchou či dvojtou topnou spirálou
 2. Jednoduchá topná spirála: plynové kotle, tepelné čerpadla, kotel na tuhé paliva
 3. Dvojtá topná spirála pro kotel na tuhé paliva + solární panely
 4. Nádoby jsou vyráběny s myšlenkou ekologie s možností připojení na více zdrojů
 5. Jeden zdroj tepla = bojlery s jedným výměníkem
 6. Dva zdroje tepla = bojlery s dvojitým výměníkem a hygienické nádrže
 7. Výměníkové ohřívače jsou vybaveny přirubou, která umožňuje instalaci topného tělesa (plní i funkci revizního otvoru)
Zobrazit

Stojící bojlery  Počet produktů: 5

Zobrazeno 1 – 5 z 5 položek
Zobrazeno 1 – 5 z 5 položek